Pratap logo
Home | Faculty Login | Alumni Login| Webmail
 

     
 
STAFF QUARTERS:

 
स्टाॅफ काॅर्टर - खा. षि. मंडळाच्या प्रताप काॅलेज मध्ये यु.जी.सी.गॅं्रन्ट मधुन प्राध्यापकांसाठी स्टाफ क्र्वाटर बांधकाम सन 1970 मध्ये झाले. स्टाफ क्वाॅटर हे अल्प चार्जस घेवुन प्राधापकांना राहण्यास देत आलो आहोत. आज एकुण 8 प्राध्यापकांचे कुटुंब स्टाफ क्वार्टर मध्ये निवास करीत आहेत.

where to buy abortion pill

how to order the abortion pill online http://www.mummalzemesi.com/blog/page/where-do-i-get-an-abortion-pill.aspx abortion pill online
     
Latest News